МЕТОДЪТ

ДЕВЕТТЕ ДВОРЕЦА

Всеки от нас има мечти и стремежи. Можете да ги съживите, като използвате енергията, която е вплетена във всички нишки на Вселената. Тази енергия се нарича Чи. Всеки, който изучава и познава нейните принципи, прави живота си по-балансиран и щастлив. Разбирането на Чи ни позволява по нов начин да погледнем върху нашия живот, живота на любимите хора и да се стремим да я направляваме ефективно.